7R gubi ślad

POLSKA 7R wdraża plan dekarbonizacji, który zakłada ograniczenie śladu węglowego przedsiębiorstwa o 42 proc. do 2030 r. oraz dekarbonizację poszczególnych projektów magazynowych. Jednocześnie 7R przystępuje do SBTi (Science-Based Targets Initiative) oraz publikuje kolejny raport ESG. SBTi to wspólny projekt CDP (Carbon Disclousre Project), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) i WWF. SBTi pomaga firmom określić cele obniżania emisji gazów cieplarnianych. Decyzja o weryfikacji celów przez SBTi jest częścią przyjętej przez firmę strategii dekarbonizacji oraz tworzenia innowacyjnych, energooszczędnych i ekologicznie zrównoważonych rozwiązań magazynowych.

Udostępnij artykuł
Napisane przez