HomeTop News

Top News

Większość europejskich krajów nie osiągnęła swoich celów mieszkaniowych, a nadwyżka popytu z mieszkań socjalnych i wynajmowanych po niskich kosztach została skierowana do PRS.

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych opublikowała zagregowane dane dotyczące rynku powierzchni magazynowo-przemysłowych w Polsce za IV kwartał 2023 r.

Popyt na powierzchnię w kolokacyjnych centrach danych przewyższył podaż w 2023 r. pomimo obiektów o bezprecedensowej wielkości dostarczanych w całej Europie dla największych klientów z

Dotychczasowe opracowania i sygnały, które ujrzały światło dzienne, mogą nie oddawać realnej kondycji rynku. Co się czai w głębinach?

Według danych Eurostatu odsetek Niemców posiadających nieruchomości mieszkalne w swoim kraju wynosi 47 proc.

Najbardziej poszukiwane są grunty, na których szybko można rozpocząć budowę.

Wpływ zmian w przepisach prawa geologicznego i górniczego na relację pomiędzy procedurą ujawniania złóż kopalin w dokumentach planistycznych a uzyskaniem koncesji na wydobycie kopaliny ze

Segment związany z nieruchomościami wypoczynkowymi znalazł się obecnie w bardzo ciekawym momencie.

W 2024 r. Polska może doczekać się pierwszego polskiego prawa klimatycznego i wdrożenia kolejnej już nowelizacji dyrektywy o OZE (REDIII).

W tym tygodniu ukazuje się 151. wydanie „Property Insidera. Przygotowaliśmy też prezent dla szanownych prenumeratorów, tym razem w specjalistycznym obszarze ESG. Zapraszamy do zapoznania się

To nie jest łatwy biznes, fit-out to trud, emocje, pot, łzy i nieparlamentarne słowa, ale tak wygląda w tej chwili zdobywanie klientów i realizacja inwestycji

Raportowanie finansowe dotyczące nieruchomości komercyjnych powinno zawsze odbywać się z kontekstem biznesowym.

Należy się więc spodziewać jakichś programów ożywiających budownictwo mieszkaniowe, zwłaszcza jeżeli „Bezpieczny kredyt” nie przyniesie oczekiwanych społecznie rezultatów, a zapewne nie przyniesie.

Napisać, że w 2023 r. rynek inwestycyjny nie był ulubieńcem bogów, to niewiele napisać.

 Rok 2024 będzie dla rynku czasem innowacji i zaangażowania w zrównoważony rozwój.

Miniony rok był dla nas bardzo udany. Zakontraktowaliśmy 2020 mieszkań, więcej niż w dotychczas rekordowym 2021 r.

Nieskomentowane

Sorry, the comment form is closed at this time.