HomeWywiady i komentarze

Wywiady i komentarze

Z danych GUS wynika, że w pierwszych trzech miesiącach roku lokali mieszkalnych oddanych do użytku było o 12 proc. mniej niż przed rokiem.

Po ekstremalnych zjawiskach na rynku kredytów mieszkaniowych w ostatnich latach nastąpiło uspokojenie i wrócił optymizm, i to niezależnie od tego, kiedy i w jakiej formie

Komisja Europejska planuje usprawnić systemy administracyjne UE i państw członkowskich, by lepiej przygotować się i radzić sobie z zagrożeniami, jakie niesie zmiana klimatu i jej

W historii polskiego rynku mieszkaniowego wydarzyło się to już kilkukrotnie.

W 2019 r. przychody CBRE w Polsce przekroczyły 200 mln zł i firma odnotowała solidny zysk. Covid przyniósł spadki, ale w kolejnych latach udało się

Jeszcze kilka lat temu rynek energii był tłem do prowadzenia biznesu na rynku nieruchomości, ale po rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 r. to się

MIPIM 2024 w swojej lekko skromniejszej formule przyniósł nadzieje na odwrócenie negatywnych trendów na europejskich rynkach nieruchomości.

– Ciągła adaptacja i redefinicja wpływa na rynek, czyniąc go dynamicznym i niepewnym, co może mieć długotrwałe skutki dla sektora biurowego i inwestycyjnego – mówi

Branża z niecierpliwością czeka na ustawę o REIT-ach.

Najbardziej poszukiwane są grunty, na których szybko można rozpocząć budowę.

Wpływ zmian w przepisach prawa geologicznego i górniczego na relację pomiędzy procedurą ujawniania złóż kopalin w dokumentach planistycznych a uzyskaniem koncesji na wydobycie kopaliny ze

Segment związany z nieruchomościami wypoczynkowymi znalazł się obecnie w bardzo ciekawym momencie.

W 2024 r. Polska może doczekać się pierwszego polskiego prawa klimatycznego i wdrożenia kolejnej już nowelizacji dyrektywy o OZE (REDIII).

To nie jest łatwy biznes, fit-out to trud, emocje, pot, łzy i nieparlamentarne słowa, ale tak wygląda w tej chwili zdobywanie klientów i realizacja inwestycji

Należy się więc spodziewać jakichś programów ożywiających budownictwo mieszkaniowe, zwłaszcza jeżeli „Bezpieczny kredyt” nie przyniesie oczekiwanych społecznie rezultatów, a zapewne nie przyniesie.

 Rok 2024 będzie dla rynku czasem innowacji i zaangażowania w zrównoważony rozwój.

Nieskomentowane

Sorry, the comment form is closed at this time.