HomeHotele

Hotele

Spółka Resi Capital pozyskała od funduszu Regera Sarl z Grupy Fidera finansowanie w wysokości 42 mln euro na dalszą realizację projektów Quorum i Global Apartments.

Shark Property stara się o pozwolenie na budowę zespołu budynków hotelowych.

Spółka Matexi Polska Żelazna złożyła wniosek o pozwolenie na budowę budynku hotelowego przy ul. Żelaznej 54.

Joint venture pomiędzy Ennismore i Accor rozpoczęło negocjację z Cain International ws. długofalowego partnerstwa mającego na celu globalną ekspansję marki hotelowej Delano.

Spółka Assertio wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na budowę budynku zamieszkania zbiorowego z usługami na rogu ul. Wawelskiej i Małomiejskiej.

Totalbud rozpoczął budowę konstrukcji hotelu Puro dla Genfer Hotel Canaletta.

Nord Inwest stara się o pozwolenie na budowę zespołu trzech budynków usług turystycznych z funkcjami towarzyszącymi i garażami podziemnymi wraz z rozbiórką budynku niemieszkalnego przy

Ancor Fit-Out stara się o pozwolenie na budowę hotelu z garażem podziemnym z elementami infrastruktury i zagospodarowania terenu przy ul. Grochowskiej 213, przy rondzie Wiatraczna.

Granamil złożył wniosek o pozwolenie na budowę zespołu 20 domów letniskowych.

Spółka Student Depot Gdańsk 2 wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na budowę akademika.

Domesta złożyła wniosek o pozwolenie na budowę budynku zamieszkania zbiorowego.

Branża hotelowa ma za sobą udany rok – podsumował Grzegorz Kaleta.

Spółka Kapitańska stara się o pozwolenie na budowę zespołu dwóch budynków hotelowych z infrastrukturą drogową i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kapitańskiej 7 nad jeziorem Ukiel.

Spółka Słowiańska 1 wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na budowę budynku hotelowego oraz budynku usługowego o funkcji sportowej i uzupełniającej.

Affiliate Project złożył wniosek o pozwolenie na budowę dwóch budynków usługowych z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną przy al. Jana Pawła II.

Spółka Zieleniecka wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na budowę budynku hotelowego przy ul. Kosmatki na Wawrze.

Nieskomentowane

Sorry, the comment form is closed at this time.