Aareal oddaje się BidCo

NIEMCY Aareal Bank AG zawarł z Atlantic BidCo GmbH (należy do Advent International i Centerbridge Partners) umowę inwestycyjną dotyczącą przejęcia udziałów akcji Aarealu. Strony podkreślają, że przejęcie jest dobrowolne. Zgodnie z umową cenę akcji Aareal ustalono na 33 euro za sztukę, z czego 1,6 euro za akcję stanowić będzie dywidendę. Jak informowały strony przy okazji podpisania pierwszej umowy dotyczącej tej transakcji, zaangażowanie BidCo GmbH ma na celu wspieranie Aarealu w osiągnięciu nowego poziomu rozwoju zgodnie ze strategią zatwierdzoną przez zarząd.

Udostępnij artykuł
Napisane przez