Aeroklub sprzeda na Gocławiu

WARSZAWA Do 24 marca br. w imieniu Aeroklubu Warszawskiego Colliers zbierał oferty (jak w procedurze ofertowej CIM, wyłaniając inwestora) na zakup 2,5 ha gruntu przy ul. Wał Miedzeszyński 646 w na warszawskiej Pradze-Południe. Grunt znajduje się na terenie, który studium przeznacza pod zabudowę usługową z dopuszczeniem zlokalizowania funkcji mieszkaniowej z udziałem do 40 proc. powierzchni zabudowy.
W czerwcu ub.r. pisaliśmy, że Aeroklub Warszawski złożył wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla tej parceli. Działki przy Wale Miedzeszyńskim 646 mają łącznie 25,4 tys. mkw. Aeroklub, który ma użytkowanie wieczyste tego gruntu do 2105 r., wnioskował o WZ pozwalające na budowę tam zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym.

Udostępnij artykuł
Napisane przez