Agresywnie na Służewcu

WARSZAWA Spółka Acer RE wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na rozpoczęcie prac nad zabudową usługową typu hotelowego/turystycznego z budynkami A, B, C, D, garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Komputerowej 17. Wnioskiem objęto działkę nr 35/1 liczącą 2 ha. Spółka powiązana jest z funduszami Acer Aggressive i Q1

Udostępnij artykuł
Napisane przez