Arche na zakupach

KONSTANCIN-JEZIORNA Spółka Arche zawarła umowę dotyczącą nabycia zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/61 o powierzchni 0,2 ha położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej. Nieruchomość wyceniono na 1,4 mln zł. Jest ona oznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej.

Udostępnij artykuł
Napisane przez