Arche w podlaskim dworku

KRZESK Arche nabyło nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki 226/4, 226/5 i 226/6 o łącznym obszarze wynoszącym 7,4 ha. Wartość umowy to 800 tys. zł. W skład nieruchomości wchodzi historyczny dwór Krzesk-Majątek z I połowy XIX w. sąsiadujący z pozostałościami parku krajobrazowego. Zespół dworski wpisany jest do rejestru zabytków.

Udostępnij artykuł
Napisane przez