Archiclima z dotacją od narodowego funduszu

POLSKA Spółka Investeko otrzymała od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie na realizację projektu Archiclima. Przewidywany całkowity koszt przedsięwzięcia to 10,4 mln zł, z czego 4,1 mln zł sfinansowane będzie dzięki dotacji NFOŚiGW. Dodatkowe 1,2 mln euro zapewni Komisja Europejska.

Głównym celem projektu jest wzrost odporności na zmiany klimatu w dużych obiektach budowlanych (centra handlowe, lotniska) poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu Archiclima. System służy do przeprowadzania ocen obiektów pod kątem ich podatności i ryzyka na zmiany klimatu oraz planowania adaptacji do zmian klimatu istniejących obiektów poprzez wdrożenie rozwiązań opartych na przyrodzie – nature based solutions.

Udostępnij artykuł
Napisane przez