Archicom na zakupach u Spravii

WROCŁAW Archicom – poprzez swoją spółkę zależną Issogne – nabył prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek nr: 5/9, 7/36 i 7/40, oraz działki nr 5/10 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli zlokalizowanych przy ul. Władysława Reymonta. Sprzedającym była Spravia. Łączna wartość transakcji wyniosła 72 mln zł netto.

Działka położona przy linii brzegowej Odry zostanie przeznaczona pod realizację projektu mieszkaniowego ze strefą handlowo-usługową. Rafał Zboch, członek zarządu Archicom, poinformował, że transakcję zasiliły środki pozyskane podczas ostatniej emisji obligacji na kwotę 210 mln zł.

Udostępnij artykuł
Napisane przez