Auchan, Carrefour pod lupą UOKiK

POLSKA Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające wobec spółek Auchan i Carrefour w sprawie opłat pobieranych przez sieci od swoich kontrahentów. UOKiK informuje, że wymagają one od dostawców produktów rolno-spożywczych opłat za usługi polegające na transporcie produktów z magazynów centralnych sieci do ich poszczególnych sklepów. Centralny system dystrybucji towarów jest jednak integralną częścią modelu biznesowego sieci handlowych, a koszty jego organizacji spółki powinny ponosić we własnym zakresie.

Udostępnij artykuł
Napisane przez