BBM zwycięża przy Kilara

BĘDZIN BBM Będzińskie Towarzystwo Mieszkaniowe było jedynym uczestnikiem przetargu na nieruchomość położoną w rejonie ul. Wojciecha Kilara w Będzinie. Za działkę 6995 o powierzchni 0,4336 ha do miejskiej kasy zobowiązała się wpłacić 969 600 zł plus należny podatek VAT.

Udostępnij artykuł
Napisane przez