Będzie strategia na Nowe Miasto

KRAKÓW Prezydent Krakowa przedstawił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowe Miasto wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Planowany w rejonie Płaszowa i Rybitw, w południowo-wschodniej części Krakowa, projekt ma dla miasta i jego mieszkańców znaczenie strategiczne. Na terenie znajdują się obecnie obiekty produkcyjne i magazynowe, jak również najważniejszy element krakowskiego węzła kolejowego w ruchu pasażerskim i towarowym. Plany dla obszaru obejmują wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz obiektów użyteczności publicznej, biur i przemysłu wysokich technologii. Rozmowy z mieszkańcami dotyczące planu śródmiejskiego dla Nowego Miasta odbędą się 23 czerwca br. Uwagi do projektu można składać do 27 lipca.

Obszar planowanego Nowego Miasta obejmuje ok. 700 ha. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa zakłada dla tych terenów przeznaczenie usługowe i maksymalną wysokość zabudowy do 40 m. Ważnym elementem nowego planu jest tzw. centrum wielofunkcyjne, gdzie mogą się znaleźć wieżowce od 90 m do 150 m wysokości. Według wytycznych po zakończeniu inwestycji mogłoby tam zamieszkać ok. 100 tys. osób.

Udostępnij artykuł
Napisane przez