Biała Gwiazda zerka na wschodnią granicę

DOROHUSK Zarząd Skyline Investment poinformował, że jej spółka zależna wraz z Instalexportem zawarły jako sprzedający umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w gminie Dorohusk o łącznej powierzchni 73,7621 ha. Jako potencjalni kupujący występują spółki Ivars i Miralsot. Według naszych ustaleń powiązane są one z White Star Real Estate, który powstrzymuje się na razie od komentowania sprawy.

Kupujący uprawnieni są do odstąpienia od umowy przedwstępnej według własnego uznania, bez konieczności wskazywania przyczyn, w szczególności z uwagi na niekorzystne w ocenie kupujących wyniki badania due diligence, w terminie do 5 stycznia 2024 r. Jeśli sprzedaż doszłaby do skutku, wartość transakcji ustalono na 19,8 mln euro netto.

Udostępnij artykuł
Napisane przez