Bosmanat z koncepcją

WARSZAWA Zarząd Zieleni m.st. Warszawy we współpracy ze stołecznym oddziałem SARP rozstrzygnęli konkurs na bosmanat w Porcie Czerniakowskim. Zwycięską koncepcję przygotowała pracownia GAB Piotr Grabowski Architekt z Poznania, która oprócz nagrody pieniężnej (30 tys. zł), dostanie zaproszenie do negocjacji dotyczących realizacji projektu. Drugą nagrodę w wysokości 20 tys. zł przyznano pracowni APA Wojciechowski, a trzecią – w wysokości 10 tys. zł firmie Unism.

– Nagrodę przyznaje się w szczególności za czytelny układ przestrzenny budynku, który niski, pokryty zielonym dachem, w południowej części terenu ukryty jest w widokach od trasy komunikacyjnej, a w części północnej stanowi akcent wysokościowy identyfikujący miejsce lokalizacji portu. Taka koncepcja ukształtowania zabudowy umożliwia zarówno zachowanie istniejącej wartości otwartego krajobrazu doliny Wisły w tym rejonie miasta, jak i wprowadza nową wartość architektonicznej dominanty, o gabarytach stosownych do nadrzędnej roli krajobrazu przyrodniczego, eksponującej szczególną rolę terenu Portu Czerniakowskiego w ciągu bulwarów nadwiślańskich – czytamy w uzasadnieniu sądu konkursowego.

Budowa nowego bosmanatu ma się rozpocząć najwcześniej w przyszłym roku, a do gotowego budynku będziemy mogli wejść najwcześniej za 3-5 lat.

Udostępnij artykuł
Napisane przez