Budimex wybuduje centrum

BIAŁYSTOK Uniwersytet Medyczny w Białymstoku złożył wniosek o pozwolenie na budowę budynku centrum bioinformatyki i biostatyki klinicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczna przy ul. Waszyngtona. Wniosek obejmuje działki: 1783/1, 1784/29, 1177, 1179, 1180/1, 1180/2 i 1783/3. Za budowę centrum odpowiada Budimex. Koszt inwestycji jest szacowany na 30 mln zł.

Udostępnij artykuł
Napisane przez