Cavatina z dużymi kredytami

WROCŁAW/KATOWICE Cavatina otrzymała od funduszu PZU finansowanie na budowę budynku D kompleksu Quorum Office Park. Środki w wysokości 116,8 mln zł udostępnił wehikuł PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1.

Umowę podpisano ze spółką celową Cavatina SPV 12. Cavatina na spłatę długu ma trzy lata od dnia wypłacenia pierwszej transzy. Warunkami uruchomienia finansowania są wniesienie 30-proc. wkładu własnego i wymagane 25-proc. poziomu przednajmu. – Poziom przednajmu w budynku Quorum D wynosi obecnie 26 proc. – powiedział wiceprezes Cavatina Holding Daniel Draga.

Spółka podała, że pożyczka ma pokryć 70 proc. maksymalnych kosztów projektu, które wynoszą 166,9 mln zł. Cavatina otrzymała też od niemieckiego banku Berlin Hyp AG i od Banku Pekao kredyt wieloproduktowy na realizację etapów A i C kompleksu Global Office Park. Umowę wartą 82 mln euro z bankami podpisały Cavatina SPV 7 oraz Cavatina SPV 11. Spółki otrzymały też od Pekao kredyt w wysokości 44,3 mln zł na sfinansowanie podatku VAT.

Udostępnij artykuł
Napisane przez