Celują wartość dodaną

ŚWIAT Stockbridge ogłosił ostateczną finalizację piątego funduszu w ramach swojej zamkniętej serii wartości dodanej. Na fundusz pozyskano od inwestorów 709 mln dolarów w zobowiązaniach kapitałowych. To największe pozyskanie finansowania w historii tej serii funduszy.

Fundusz został uruchomiony w kwietniu ub.r. i będzie realizował strategie inwestycyjne podobne do poprzednich funduszy z tej serii, poszukując możliwości zwiększenia wartości w dzisiejszym wyjątkowym otoczeniu rynkowym. Będzie dążył do zidentyfikowania inwestycji w nieruchomości, które zdaniem Stockbridge są niedowartościowane, niewykorzystane lub w inny sposób nie działają z pełnym potencjałem, aby wykorzystać możliwości stwarzane przez obecną gospodarkę. Inwestycje te stwarzają możliwość zwiększenia wartości poprzez aktywne strategie zarządzania, które obejmują dodatkowe inwestycje kapitałowe, leasing, dokapitalizowanie, lekką renowację lub rozwój.

Pierwszy fundusz z serii value add został zamknięty w czerwcu 2012 r. z kwotą 218 mln dolarów w zobowiązaniach kapitałowych. Od tego czasu zamknięto drugi, trzeci i czwarty fundusz tej serii, odpowiednio za 321 mln, 355 mln i 562 mln dolarów.

Udostępnij artykuł
Napisane przez