Centra muszą gonić e-commerce

POLSKA Blisko 40 proc. obrotów na rynku handlu detalicznego generowanych jest przez centra handlowe i e-commerce – wynika z raportu „Przyszłość centrów handlowych” przygotowanego przez PRCH i GfK. 

Polacy cenią zakupy online za swobodny dostęp, łatwość porównania oferty i sprawdzenia opinii innych użytkowników oraz wygodę zakupów (40–60 proc. badanych). Stąd coraz więcej klientów oczekuje zmian w ofercie centrów handlowych związanych z szeroko rozumianym shopping experience, takich jak m.in. poszerzenie propozycji rozrywki i gastronomii, zwiększenie różnorodności oferty między konkurencyjnymi galeriami oraz odpowiedź na potrzebę kupowania w różnych kanałach. Chcą też lokalności i ograniczenia wpływu na środowisko.

 

Rynek handlu detalicznego w Polsce nie ogranicza się do centrów handlowych oraz e-commerce, które razem generują około 40 proc. obrotów (30 proc. centra handlowe i 10 proc. online). Klienci mogą skorzystać z wielu alternatywnych kanałów sprzedaży, ok. 350 tys. sklepów stacjonarnych (w tym ok. 35 tys. zlokalizowanych w centrach handlowych) i 49 tys. sklepów internetowych.

Udostępnij artykuł
Napisane przez