W Polsce wzrost czynszów do pewnego stopnia kompensuje rosnące stopy kapitalizacji, zapewniając bufor bezpieczeństwa dla cen nieruchomości.

Znaczące spowolnienie dynamiki w sektorze budowlanym sprawiło, że koszty budowy powróciły do poziomów notowanych na przełomie roku 2021 i 2022. W 2023 r. z pewnością będziemy świadkami kontynuacji ubiegłorocznego trendu w związku z aktualną wysokością kosztów finansowania, co będzie się przekładać na rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami cenowymi kupujących i sprzedających. Wraz z normalizacją wskaźników ekonomicznych możemy się spodziewać powrotu do aktywności transakcyjnej. Jednocześnie inwestorzy będą się koncentrować na selektywnym inwestowaniu, preferując aktywa zapewniające ochronę kapitału przez inflacją, oraz na inwestycjach oportunistycznych.

 

Tomasz Buras, CEO Savills w Polsce

Udostępnij artykuł
Napisane przez