Develia kupuje w mieście

WROCŁAW Develia – poprzez swoją spółkę zależną Develia Wrocław – nabyła od Gminy Wrocław własność nieruchomości położonych przy ul. Tadeusza Brzozy, stanowiące działki nr 62/64, 190/33, 190/36, 26/9 i 26/12. Cena netto za nieruchomość została określona na kwotę 35,2 mln zł. Na zakupionych terenach deweloper planuje zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną liczbą ok. 300 lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach projektu to IV kwartał 2024 r.

Udostępnij artykuł
Napisane przez