DL Invest przemierza się do Ferrum

KATOWICE Spółka Ferrum zawarła z DL Invest Group XXXV przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnych położonych przy ul. Porcelanowej/Murckowskiej o łącznej powierzchni około 7,5 ha. Wartości transakcji nie ujawniono. Na obecnym etapie prowadzone są analizy due diligence, a kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wydania niesatysfakcjonującej decyzji środowiskowej w odniesieniu do nieruchomości. Ferrum to producent rur stalowych, którego skonsolidowane przychody ze sprzedaż w I kw. 2021 r. sięgnęły blisko 325,7 mln zł.

Udostępnij artykuł
Napisane przez