Dom Development wchłonął Bumę

POLSKA Dom Development sfinalizował z Giovanni Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym transakcję dotyczącą przejęcia wybranych spółek z Grupy Buma. Wartość zakupu to 209,5 mln zł. Na mocy umowy Dom Development nabył 100 proc. udziałów w spółkach: Buma Development, Buma Management, Buma Development 22, Buma Development 2, Buma Development 20, Buma Development 12 oraz Buma Development 8. Jednocześnie Dom Construction spółka w 100 proc. zależna od Dom Development nabyła 100 proc. udziałów w Buma Contractor 1. W skład aktywów spółek będących przedmiotem transakcji wchodzą grunty inwestycyjne na terenie Krakowa o potencjale realizacji 1370 lokali, jak również projekty w budowie z 224 lokalami oraz 51,5 mln zł gotówki przy zadłużeniu z tytułu kredytów bankowych na poziomie 1,9 mln zł.

Dom Development zawarł też warunkową umowę przedwstępną nabycia 100 proc. udziałów w spółce RSKK za kwotę 9,6 mln zł. Spółka zajmuje się inwestycją przy ul. Conrada w Krakowie.

Udostępnij artykuł
Napisane przez