Emka wygrała bloki

WISKITKI Emka wygrała przetarg i kupi od burmistrza działkę nr 333/1 o powierzchni 1,72 ha przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług. W przetargu udział wzięły cztery podmioty. Cenę wywoławczą ustalono na 2,5 mln zł, a cena sprzedaży wyniosła 3,55 mln zł. Emka zajmuje się unieszkodliwianiem odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Udostępnij artykuł
Napisane przez