Filipińczycy w Morskim Porcie Gdynia

GDYNIA Filipiński International Container Terminal Services Inc. wystąpił do UOKiK z wnioskiem o pozwolenie na przejęcie części mienia znajdującej się w użytkowaniu wieczystym spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia w zakresie wskazanym we wniosku zgłoszeniowym. Planowana koncentracja polega na zawarciu umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, która znajduje się w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Zabudowana nieruchomość gruntowa położona jest przy nabrzeżach: Helskim I, Helskim II, Puckim, Bułgarskim, Oksywskim, przy ul. Kwiatkowskiego, ul. Kontenerowej, ul. Logistycznej w Porcie Gdynia i liczy łącznie blisko 60 ha.

Udostępnij artykuł
Napisane przez