Forum Euro FIZ wybuduje z WGAN

POLSKA Forum Euro Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz spółka WGAN zgłosiły do UOKiK zamiar utworzenia wspólnego podmiotu w celu realizacji projektu budowy parku handlowego.

Forum Euro Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Krakowie prowadzi działalność w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, udziały w spółkach, instrumenty pieniężne oraz nieruchomości. W 2021 r. fundusz rozpoczął działalność na rynku zarządzania nieruchomościami oraz rynku działalności inwestycyjnej w sektorze nieruchomości komercyjnych.

Działalność WGAN obejmuje szeroko pojętą branżę holdingów finansowych. Spółka jest też aktywna w sektorze nieruchomości.

Udostępnij artykuł
Napisane przez