Foster + Partners + Atrium = 2030 w dal

WARSZAWA Atrium Real Estate rozpoczyna współpracę z pracownią architektoniczną Foster + Partners. Specjaliści doświadczeni w wielkomiejskich rewitalizacjach mają przeanalizować Domy Towarowe Wars Sawa Junior i Pasaż Wiecha w kilku kontekstach – historycznym, kulturowym i społecznym. Zastanowią się nad możliwościami poprawy tego fragmentu miasta – „od roku 2030 w dal…”. Wstępne pomysły zostaną zaprezentowane w 2022 r. i poddane dalszej debacie publicznej – deklaruje Atrium RE, właściciel Domów Towarowych Wars Sawa Junior i zarządca Pasażu Wiecha.

Udostępnij artykuł
Napisane przez