Francisco Gutiérrez

EUROPA Francisco Gutiérrez objął stanowisko dyrektora ds. handlu w Neinver. Będzie on podlegał bezpośrednio Joanowi Rourasowi, dyrektorowi najmu i handlu. Francisco Gutiérrez będzie odpowiedzialny zarówno za wdrożenie międzynarodowej strategii handlowej firmy w 20 zarządzanych obiektach w Polsce, Hiszpanii, we Włoszech, Francji, w Niemczech i Holandii, jak i za nadzorowanie współpracy z ponad 600 markami działającymi w centrach.

Udostępnij artykuł
Napisane przez