Fronton na Podgórzu

KRAKÓW Przedsiębiorstwo Budownictwa i Obrotu Towarowego Fronton Sp. z o.o. wystąpiło z wnioskiem o pozwolenie na budowę budynku biurowego wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną oraz drogową wraz z rozbiórką istniejącego budynku biurowego przy ul. Magazynowej na krakowskim Podgórzu. Wniosek obejmuje działki: 128/5, 128/1, 129/1 oraz na fragmentach działek nr 145/8, 128/6, 129/2, 130/2, 130/1, 131/1, 131/4, 145/6, 132, 163/10, 133/4, 164/4, 166/4, 165/2, o łącznej powierzchni ok. 1,7 ha. Przedmiotem działalności spółki jest kompleksowa realizacja inwestycji budowlanych.

Udostępnij artykuł
Napisane przez