Gajewski w Saksonii

ŁÓDŹ Spółka Inwestycje Gajewski złożyła wniosek o pozwolenie na rozpoczęcie prac nad przebudową kompleksu budynków pofabrycznych Towarzystwa Akcyjnego Manufaktury Wełny „Saksonia” (inna nazwa to fabryka Władysława Barucha) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji produkcyjnych na biurowo-usługowe i mieszkaniowe. Wniosek dotyczy etapu I, II i III inwestycji oraz działek nr 337/3 i 336/2 o łącznej powierzchni 6,3 tys. mkw. Obiekty z 1983 r. zlokalizowane są przy ul. Więckowskiego 43/45. Po drugiej wojnie światowej w zabudowaniach fabrycznych mieściło się początkowo kilka prywatnych przedsiębiorstw. Później ich użytkownikiem były Zakłady Przemysłu Odzieżowego im. Adama Próchnika. Spółka Inwestycje Gajewski planuje też część mieszkaniową w tym projekcie, o czym pisaliśmy w 67 wydaniu „Property Insidera”.

fot. Google Maps

Udostępnij artykuł
Napisane przez