Gdańsk – miasto, które urośnie

Największy ośrodek aglomeracji trójmiejskiej należy do tych niewielu miejscowości w Polsce, które mogą się spodziewać przyrostu liczby mieszkańców w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.

– Wyzwaniem jest rozwój miasta do wewnątrz poprzez intensyfikację zabudowy, wypełnianie lub uzupełnianie istniejących struktur urbanistycznych oraz jego wielofunkcyjność. Widzimy też potrzebę wykreowania nowego centrum dzielnicowego w rozwojowej części miasta, jaką jest Południe – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, podczas spotkania z cyklu „W 8 pytań dookoła miasta” organizowanego przez ULI Poland.

Miasto w kwadrans

Gdański ratusz stawia na koncepcję miasta krótkich odległości (miasto 15-minutowe). – Sama bardzo często chodzę do pracy pieszo – przekonuje Aleksandra Dulkiewicz. Kolejnymi priorytetami są wielofunkcyjność i rozwój funkcji mieszkaniowo-usługowych, zieleni oraz funkcji produkcyjno-usługowo-składowych. – Chcemy to wdrażać m.in. poprzez tworzenie przyjaznych użytkownikom lokalnych przestrzeni publicznych, w których toczy się codzienne życie mieszkańców, realizację przyjaznej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, wzmocnienie systemu przyrodniczego miasta, stworzenie nowego parku w dzielnicy rozwojowej Południe. Ma to na celu podniesienie jakości życia oraz umożliwienie mieszkańcom terenów intensywnie rozwijających się spędzania czasu na wolnym powietrzu w otoczeniu urządzonej zieleni. Planujemy także tworzenie zielonych alei poprzez nasadzenia zieleni wysokiej wzdłuż ciągów komunikacyjnych, co wpłynie pozytywnie na lokalny klimat oraz sprawi, że miasto będzie coraz bardziej przyjazne dla jego użytkowników – deklaruje pani prezydent.

A mieszkańców będzie przybywać, tak przynajmniej prognozują demografowie. Te prognozy nie biorą się znikąd. Do Gdańska przyciągają nowych mieszkańców atrakcyjne miejsca pracy. Według ratusza kluczowe branże dla rozwoju miasta to: przemysłowo-portowo-logistyczna (wyspa Stogi – rejon portu morskiego ), przemysł nowych technologii (rejon portu lotniczego) oraz przemysł czasu wolnego – rozwój usług turystyki i rekreacji (pas nadmorski).

Nowe plany w drodze

Ani uzupełnianie zabudowy, ani rozrost miasta na nowe tereny nie będą przebiegać płynnie bez odpowiedniego planowania. Gdańsk szczyci się dość wysokim poziomem pokrycia obszaru miasta planami miejscowymi – to około 65 proc. – A jeżeli weźmiemy pod uwagę tereny zalesione, to jeszcze więcej – podkreśla Aleksandra Dulkiewicz. To jednak nie wyczerpuje potencjału rozwojowego miasta. Pracami planistycznymi obejmowane są kolejne tereny. Do najważniejszych należą: plan dla parku Południowego, korytarza PKM Południe i Śródmieścia w granicach parku kulturowego. Kiedy można się spodziewać opracowania planów dla tych rejonów?

„Najszybciej rozpocząć się ma procedura zmiany planu dla parku Południowego, na początku 2022 r. (obecnie procedura zmiany planu miejscowego w Gdańsku trwa średnio ponad dwa lata). Kolejne przystąpienia będą uzależnione od uzyskania wniosków/rekomendacji w zakresie ostatecznego przebiegu ze STEŚ dla trasy PKM Południe (zakończenie prac: wrzesień 2023 r.), a dla obszaru w granicach parku kulturowego – od przyjęcia planu ochrony na podstawie wniosków lub wytycznych od pomorskiego konserwatora zabytków.”

Kręgosłup miasta

Miasto 15-minutowe nie oznacza, że nagle niepotrzebna staje się komunikacja. Wręcz przeciwnie, staje się ona kluczem integrującym cały ośrodek. Kręgosłupem komunikacyjnym całej aglomeracji jest kolej metropolitalna, ale potrzebuje ona odpowiedniej infrastruktury dodatkowej. – Od ponad dekady stawiamy na rozwój komunikacji miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji szynowej. Służą temu kolejne inwestycje realizowane w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – podkreśla pani prezydent.

Za inwestycjami w infrastrukturę komunikacyjną idą grube miliony. – Trasa Gdańsk-Południe – Wrzeszcz, linia tramwajowa z fragmentem układu drogowego, to koszt ok. 300 mln zł. Planujemy to sfinansować z funduszy europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko w nowej perspektywie finansowej 2021–2027. Zamierzamy pozyskać środki z tych samych funduszy na Zielony Bulwar Etap I ul. Hallera – JP II, układ drogowy z tramwajem do Obrońców Wybrzeża, szacowany koszt tej inwestycji to 250 mln zł. Analizowane są również różne warianty linii kolejowej na południe Gdańska oraz poza granice administracyjne miasta – wymienia Aleksandra Dulkiewicz.

Inwestycyjny spin

Nowe plany ani inwestycje infrastrukturalne nie byłyby potrzebne, gdyby nie inwestorzy. Przyciągają ich strategiczne położenie miasta i wysokiej jakości rynek pracy, który z kolei stymuluje atrakcyjność życiowa Gdańska. Ratusz przekonuje zaś, że dorzuca do tego swoje trzy grosze.

– Miasto zawsze dokłada wszelkich starań, aby postępowania administracyjne dotyczące inwestycji były realizowane w terminie. Wsparciem strategicznych inwestycji dla rozwoju miasta z sektora nowoczesnych technologii i usług oraz przemysłowych zajmuje się z kolei zespół Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Jest ona właścicielem gruntów, na których realizuje parki inwestycyjne. Obejmują one w pełni wyposażoną infrastrukturę i wewnętrzny układ drogowy. Dzięki takiemu kompleksowemu podejściu do zagospodarowania przestrzennego inwestor może liczyć na skrócenie czasu realizacji inwestycji i szybsze uzyskanie pozwolenia na budowę – przekonuje prezydent Dulkiewicz.

Archiwum, listopad 2021

Udostępnij artykuł
Napisane przez