Globalni bardziej inkluzywni

ŚWIAT 40 proc. osób ze społeczności LGBT+ doświadcza w miejscu pracy zachowań dyskryminujących wynika z raportu LGBT+ Inclusion @ Work: A Global Outlook przygotowanego przez Deloitte. Ponad 80 proc. z tych ankietowanych uważa też, że ma styczność z takimi sytuacjami znacznie częściej niż ich heteronormatywni współpracownicy. Niemal trzy czwarte spośród osób, które znalazły się w takich okolicznościach, zgłaszało ten fakt swoim pracodawcom, a sześć na dziesięć było zadowolonych ze sposobu ich reakcji.
Dlatego 93 proc. przedstawicieli firm o zasięgu globalnym ocenia, że nastawienie ich organizacji przyczynia się do lokalnej poprawy sytuacji osób nieheteronormatywnych. Prawie 83 proc. respondentów twierdzi, że prowadzone przez pracodawców działania i inicjatywy na rzecz włączenia (inclusion) osób LGBT+ sprzyja otwartości na tę społeczność w całej organizacji.

Udostępnij artykuł
Napisane przez