Globalni na plusie

ŚWIAT Największe światowe sieci detaliczne poprawiły swoje wyniki finansowe – twierdzi Deloitte na podstawie swojego raportu „Global Powers of Retailing 2023”. Firma obliczyła, że w minionym roku obrotowym (kończącym się najpóźniej w czerwcu 2022 r.) stopa wzrostu przychodów największych detalistów wyniosła 8,5 proc., czyli więcej niż 5,2 proc. rok wcześniej, a generowane przez nich przychody osiągnęły wartość blisko 5,7 bln dol. W raporcie znalazło się 250 czołowych firm z przychodami nie mniejszymi niż 4,5 mld dol.

Udostępnij artykuł
Napisane przez