Hines i Oaktree pod Warszawą

PIASECZNO Spółka Brescello stara się o pozwolenie na rozbiórkę zabudowań przy ul. Okulickiego w Piasecznie. Wniosek dotyczy działek o łącznej powierzchni ok. 37 ha. To teren dawnego Polkoloru.

W zarządzie spółki Brescello zasiadają dyrektorzy Hinesa w Polsce, a właścicielsko jest ona powiązana przez liczne luksemburskie podmioty z Oaktree. W 36 wydaniu „PI” pisaliśmy, że podmioty kojarzone z Hinesem (o zaangażowaniu firmy w projekt w Piasecznie donosiły lokalne media) i Oaktree starają się o zgodę w UOKiK na założenie spółki celowej do nabywania gruntów i budowy nieruchomości magazynowych, logistycznych i obiektów przemysłu drobnego.

Dotarliśmy też do informacji, że na wniosek pełnomocniczki spółki Brescello w październiku br. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie: zespołu hal magazynowo-produkcyjno-usługowych oraz budynku portierni, zbiornika wody do celów pożarowych oraz budynku pompowni, parkingów i wjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w Piasecznie przy ul. Okulickiego 7/9. Hines na razie milczy na temat potencjalnej inwestycji. Nowa inwestycja miałaby być realizowana na gruntach dawnych Zakładów Kineskopowych Unitra-Polkolor.

Udostępnij artykuł
Napisane przez