Huta zeszła 1,5 mln

KRAKÓW Kraków Nowa Huta Przyszłości ponownie ogłosiła przetarg na sprzedaż działek nr 16/6, 17/6, 18/4, 19/7 i 21/8 położonych w rejonie ulic Igołomskiej i Szymańskiego o łącznej powierzchni 4,3 ha. Kompleks w całości objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na usługi. Cena wywoławcza to 11,3 mln zł. W pierwszym przetargu nieruchomość wyceniono na 12,8 mln zł. Przetarg odbędzie się 5 września br.

Udostępnij artykuł
Napisane przez