Immofinanz lubi plusy

POLSKA Na koniec 2021 r. portfel nieruchomości Immofinanz w Polsce obejmował 26 obiektów o łącznej wartości 983,6 mln euro, z czego 10 to obiekty biurowe (25,9 proc. całego portfela budynków biurowych grupy), a 14 handlowe (5,5 proc. całego portfela obiektów handlowych). Przychody z najmu w Polsce w całym 2021 r. wyniosły 64 mln euro, co stanowi około 22,5 proc. łącznych przychodów z najmu grupy.

Na poziomie grupy Immofinanz wygenerował zysk netto w wysokości 345,8 mln euro. Oznacza to znaczącą poprawę wyniku, po tym jak w 2020 r. grupa odnotowała stratę netto na poziomie -165,9 mln euro. Poziom powierzchni wynajętej w całym portfelu nieruchomości Immofinanz osiągnął ponad 95 proc.

Udostępnij artykuł
Napisane przez