Inwestorzy ESG pozytywni

ŚWIAT Blisko 90 proc. inwestorów prywatnych ankietowanych przez Preqin potwierdziło, że wartość sektora nieruchomości odnotowana w 2021 r. była zgodna z ich oczekiwaniami lub je przewyższyła. Znacząca większość z nich, bo aż 86 proc., zadeklarowała, że uplasuje podobną lub większą ilość kapitału w 2022 r. pomimo rosnącej konkurencji rynkowej i obaw związanych z rosnącymi stopami procentowymi. W badaniu udział wzięło łącznie 350 inwestorów.

Jednym z ważniejszych trendów odnotowanych w roku ubiegłym było rosnące znaczenie ESG w strategiach funduszy inwestycyjnych. Powodem implementowania tej doktryny, jak wskazują inwestorzy, są starania samych zarządzających, ale również presja ze strony polityków. Przy czym większość inwestorów nie dostrzega negatywnego wpływu ESG na wyniki osiągane przez fundusze co potwierdza 55 proc. z nich. 23 proc. uważa, że wdrażane strategie ESG mają pozytywny wpływ na działalność operacyjną funduszy, a 22 proc. dostrzega wpływ negatywny. Blisko 30 proc. funduszy biorących udział w badaniu Preqin aktywnie realizuje politykę ESG. Prym wiodą tu fundusze private equity (43 proc.). Zaraz po nich plasują się fundusze dłużne i infrastrukturalne (39 proc.) oraz fundusze hedgingowe (30 proc.).

 

fot. Singkham/Pexels

Udostępnij artykuł
Napisane przez