Inwestorzy instytucjonalni szykują się na zmiany

Aż 66 proc. największych inwestorów instytucjonalnych wykazuje obecnie zaniepokojenie kumulacją ostatnich zdarzeń, a 64 proc. z nich uważa przebudowę portfeli inwestycyjnych za niezbędną – wskazuje najnowsze badanie Nuveen’s 2nd annual EQuilibrium Global Institutional Investor Survey.

W ankiecie przeprowadzonej na przestrzeni października i listopada ub.r. udział wzięło łącznie 800 globalnych inwestorów instytucjonalnych z Ameryki Północnej, Europy, Bliskiego Wschodu oraz regionu Azji i Pacyfiku. Wszyscy respondenci byli decydentami reprezentującymi organizacje zarządzające aktywami o wartości nie mniejszej niż 500 mln dol.

Badanie jasno wskazało, że wśród obaw związanych z trudnymi do przewidzenia zawirowaniami geopolitycznymi przeważają te dotyczące rosnącej inflacji i stóp procentowych oraz silnej niestabilności rynkowej. – Nie sądzimy, by konflikt rosyjsko-ukraiński spowodował długoterminowe zmiany strategii portfelowej. Jednakże jeśli wydarzenia na Ukrainie będą nadal eskalować i będą się nasilały działania na rzecz bezpieczeństwa na świecie, spodziewamy się utrzymującej się niestabilności w przypadku bardziej ryzykownych aktywów – uważa Mike Perry, szef Nuveen Global Client Group.

Czołowe instytucje uważnie analizują wyzwania wynikające z narastającej fali szkodliwych zjawisk pogodowych oraz rosnącej świadomości nierówności społecznych. Wszystko to razem zwiększa zapotrzebowanie na planowanie długofalowe strategii portfelowych w kierunku zwiększenia ekspozycji na aktywa prywatne wraz z uznaniem ryzyk, ale też okazji wynikających z postępujących zmian klimatycznych. Przy całej złożoności i intensywności zmian, które wpływają obecnie na kształt gospodarek, społeczeństw oraz środowiska naturalnego, inwestorzy muszą rozważyć nowe podejście do inwestycji, oparte na długofalowej perspektywie i elastyczności podsumowuje Mike Perry.

 

fot. Rūdolfs Klintsons/Pexels

Udostępnij artykuł
Napisane przez