Ipopema w PHHC z East Equity

POLSKA Ipopema 72 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz East Equity zgłosiły w UOKiK zamiar utworzenia wspólnego podmiotu w ramach przejęcia PHHC. Każda ze stron otrzyma 50 proc. udziałów w przejmowanej spółce. Partnerstwo zakłada nabycie, komercjalizację, a następnie sprzedaż nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim w postaci budowy parku handlowego o powierzchni użytkowej około 6 tys. mkw. Inwestycja zostanie sfinansowana przez Ipopema 72 FIZ Aktywów Niepublicznych oraz East Equity.

Udostępnij artykuł
Napisane przez