Jakub Majewski

POLSKA Jakub Majewski został nowym partnerem w kancelarii prawniczej JDP. Dotychczas kierował on grupą prawników w Zespole postępowań sądowych i arbitrażowych oraz zespole infrastruktury. Specjalizuje się w obsłudze prawnej złożonych inwestycji budowlanych w zakresie m.in. infrastruktury kolejowej i drogowej, telekomunikacyjnej, energetycznej, obiektów przemysłowych i kubaturowych.

Udostępnij artykuł
Napisane przez