JLL szykuje się na nowe

POLSKA/CEE W ramach nowej strategii JLL zainicjowało istotne zmiany w strukturach spółki. Piotr Wetmański będzie odpowiedzialny za rozwój korporacyjny oraz wdrażanie nowej strategii, w tym w obszarze marketingu i komunikacji. Tomasz Czuba, dotychczasowy dyrektor działu wynajmu powierzchni biurowych i reprezentacji najemcy, obejmie dodatkowo stanowisko client executive. Będzie on nadzorował rozwój relacji z klientami ukierunkowanych na dostarczanie spersonalizowanych usług i narzędzi we wszystkich działach konsultingu.

Paweł Sztejter, dyrektor działu mieszkaniowego, oprócz dalszego rozwoju obszaru doradztwa transakcyjnego i deweloperskiego w segmencie living, rozszerzy swoje kompetencje o zarządzanie lokalnym zespołem badawczym pracującym nad rozwojem oferty JLL w zakresie analityki i wykorzystania rozwiązań cyfrowych w nieruchomościach. Thomas Devonshire-Griffin, dyrektor działu rynków kapitałowych w CEE, wesprze polski zespół w pozyskiwaniu i alokowaniu międzynarodowego kapitału poprzez wprowadzanie i rozwijanie kompleksowych usług z obszaru finansów korporacyjnych i programu finansowania przedsiębiorstw.

Do zarządu JLL Polska dołączyła także Kinga Piotrowicz, dyrektor operacyjna stojąca na czele segmentu portfolio operations w regionie EMEA, która w nowej strukturze zajmie się koordynacją obsługi międzynarodowych klientów firmy w Polsce oraz dostarczaniem globalnych produktów i kompetencji JLL polskim klientom. Funkcję członka zarządu objął także Mateusz Gołembiewski jako dyrektor HR w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej.

Savvas Savva, dyrektor finansowy na region CEE, nadal będzie kierował obszarem finansowym firmy, alokacją kapitału, zarządzaniem ryzykiem i wspieraniem rozwoju nieorganicznego spółki. Mateusz Bonca z kolei, szef JLL Polska, jako autor nowego podejścia odpowiada za całość realizacji nowej wizji z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju.

Udostępnij artykuł
Napisane przez