Kable na zakupach

JAWORZNO Producent kabli i przewodów elektrycznych Helukabel Polska Sp. z o.o. złożył jedyną ofertę w przetargu przeprowadzonym przez Katowicką SSE. Przedmiotem sprzedaży była nieruchomość położona w Jaworznie w rejonie ulic Stanisława Lema i Obrońców Września 1939 r. Za działki 3403 i 3404 o łącznej powierzchni 8,8960 ha spółka zobowiązała się zapłacić 11 489 660 zł netto. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest to teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (działka 3403) oraz teren produkcyjno-usługowy (działka 3404). Cena wywoławcza wynosiła 11 375 900 zł netto.

Udostępnij artykuł
Napisane przez