Kiepski kwartał, prognozy lepsze

POLSKA Analitycy BNP Paribas Real Estate Poland w swoim raporcie „At a Glance – Rynek inwestycyjny w Polsce I kwartał 2024 roku” zauważyli, że rynek inwestycyjny może się poprawić w drugim półroczu. Największym zainteresowaniem wśród inwestorów cieszą się aktywa logistyczne i produkcyjne, a przewidywane zmiany w przepisach mogą dodatkowo ożywić rynek. Pierwszy kwartał był jednak bardzo słaby. Łączna wartość transakcji inwestycyjnych w nieruchomości komercyjne w Polsce wyniosła prawie 364 mln euro, co stanowi spadek o blisko połowę w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 r. oraz o około 18 mln euro w porównaniu z poprzednim kwartałem. Największy udział w kwartalnym obrocie inwestycyjnym (38 proc.) miały aktywa przemysłowo-logistyczne. Rynek biurowy, wrażliwy na zmiany stóp procentowych, odnotował znaczący spadek aktywności, co jest dodatkowo potęgowane przez trend pracy zdalnej.

Udostępnij artykuł
Napisane przez