Kolejny Drucianki

WARSZAWA Drucianka Sp. z o.o. złożyła wniosek o pozwolenie na budowę budynku wielorodzinnego M4 z usługami w parterze oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku Z27 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, garażem podziemnym oraz małą architekturą i drogami wewnętrznymi przy ul. Wojnickiej 2 w Warszawie. Wniosek obejmuje działkę 36/2.

 

Udostępnij artykuł
Napisane przez