Krynica popłynie ze Żłobnicy

ŻŁOBNICA Krynica Vitamin podpisała z Gminą Kleszczów i Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów umowę dotyczącą zamiaru realizacji zakładu produkcyjnego z kompleksem biurowymi i zapleczem socjalno-technicznym w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej w Żłobnicy. Zgodnie z umową inwestycja stanąć ma na terenie o łącznej powierzchni blisko 18 ha, o ile spełni on wszystkie wymagania techniczne. Zgodnie z informacjami przekazanymi z początkiem tego roku całkowita wartość projektu wynieść może blisko 100 mln euro. Inwestor może otrzymać od 22,1 mln euro do 26,1 mln euro w ramach pomocy publicznej. Inwestycja pozwoli na utworzenie 140 nowych miejsc pracy.

Udostępnij artykuł
Napisane przez