LICP dla Opery

WARSZAWA Polska Opera Królewska wystąpiła do stołecznego ratusza z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (LICP) dla inwestycji polegającej na budowie budynku usług kultury (teatr, opera) wraz z częścią biurową Polskiej Opery Królewskiej, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Projekt planowany jest na części działki ewidencyjnej nr 14 przy ul. Myśliwieckiej w warszawskim Śródmieściu.

Udostępnij artykuł
Napisane przez