Liczą na zaburzenia

Landfair Capital, niezależna firma inwestycyjna specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań płynnościowych na słabo obsługiwanych przez tradycyjne źródła kapitału europejskich rynkach nieruchomości, ogłosiła zamknięcie swojego inauguracyjnego funduszu European Dislocated Opportunities Fund (EDO). Landfair planuje zaangażować kapitał w europejskie projekty nieruchomościowe o wartości przekraczającej 400 mln euro w okresie inwestycyjnym funduszu. 

Skupiając się na Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii, fundusz o zasięgu paneuropejskim oferuje innowacyjne i strukturyzowane rozwiązania kapitałowe. Obejmuje to pożyczki niespłacane i zadłużenie zagrożone, strategie kredytowe i hybrydowe oraz specjalne sytuacje rynkowe.

W 2021 r. Landfair nawiązało strategiczną współpracę z B-Flexion, które jako inwestor podstawowy zobowiązało się do znaczącego wkładu kapitałowego w fundusz Landfair EDO oraz w przyszłe produkty inwestycyjne Landfair. Pozostali inwestorzy w funduszu to mieszanka europejskich i amerykańskich inwestorów instytucjonalnych, rodzinnych biur inwestycyjnych oraz fundacji charytatywnych.

 – Nasza strategia inwestycyjna została sprawdzona podczas wielu cykli rynkowych w ciągu naszych karier i spodziewamy się znaczących możliwości do osiągnięcia mocnych wyników w obecnym i przyszłym środowisku rynkowym. Nasza rozległa sieć źródeł umożliwia bardzo zdyscyplinowane podejście do kryteriów selekcji, a my stosujemy spójną metodę inwestycyjną, aby wydobyć wartość poprzez aktywne zarządzanie, restrukturyzację i repozycjonowanie aktywów. Wierzymy, że szczególnie nadchodzące lata będą charakteryzować się wielkimi możliwościami dla inwestycji w warunkach zaburzeń rynkowych – powiedział Stefan Jaeger, współzałożyciel i partner Landfair.

 

 

fot. Pexels/karl-solano

Udostępnij artykuł
Napisane przez