Lokum Verde z finansowaniem

WROCŁAW Lokum Deweloper zawarł z Alior Bankiem umowę o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 50,9 mln zł. Środki przeznaczone będą na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z realizacją projektu deweloperskiego Lokum Verde – etap III we Wrocławiu. Inwestycja przy ul. Odolanowskiej/Stoczniowej to budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Udostępnij artykuł
Napisane przez