Made in Poland

POLSKA Według raportu „Made in Poland” (JLL Polska, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Hays i ALTO) w 2023 r. do kraju napłynęło rekordowe 7,4 mld euro inwestycji zagranicznych, zrealizowanych przy wsparciu PAIH, głównie w sektorach elektroniki, elektromobilności, motoryzacji, maszyn, komponentów OZE i przetwórstwa spożywczego. Polska stała się szóstym co do wielkości rynkiem nieruchomości przemysłowych w Europie, a ważnym aspektem sektora produkcyjnego jest także rosnąca liczba centrów technologicznych i badawczo-rozwojowych, które świadczą usługi dla zagranicznych oddziałów firm. Trwająca transformacja w kierunku przemysłu 4.0 kładzie nacisk na technologie cyfrowe i inteligentne rozwiązania w produkcji, wymagających angażowania pracowników o wiedzy inżynieryjnej. Naprzeciw temu wychodzi zainteresowanie uczniów i studentów wykształceniem w kierunkach związanych z produkcją i inżynierią utrzymujące się na stabilnym poziomie – w roku akademickim 2022/23 w średnich szkołach technicznych uczyło się ponad 711 tys. osób, a w szkołach zawodowych ponad 206 tys. uczniów.

Udostępnij artykuł
Napisane przez